skip to Main Content

10 อันดับ ‘มหาเศรษฐีโลก’ .

10 อันดับ ‘มหาเศรษฐีโลก’ ประจำปี 2020 จัดอันดับโดย FORBES

แม้ทั่วโลกจะปั่นป่วน เพราะการระบาดของไวรัสโคโรน่า ที่กระจายไปทั่วยุโรปและอเมริกา ความมั่งคั่งของกลุ่มคนร่ำรวยที่สุดในโลกก็ยังคง
ดำเนินต่อไป
การจัดอันดับ มหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2020 ครั้งนี้เราได้ยึดการคำนวณ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2020
โดย 10 อันดับมหาเศรษฐีโลกประจำปี 2020 จากการจัดอันดับโดย Forbes มีรายชื่อดังต่อไปนี้

อันดับ 1 Jeff Bezos มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.13 แสนล้านเหรียญ

อันดับ 2 Bill Gates มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9.8 หมื่นล้านเหรียญ

อันดับ 3 Bernard Arnault และครอบครัว มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7.6 หมื่นล้านเหรียญ

อันดับ 4 Warren Buffett มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6.75 หมื่นล้านเหรียญ

อันดับ 5 Larry Ellison มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.9 หมื่นล้านเหรียญ

อันดับ 6 Amancio Ortega มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.51 หมื่นล้านเหรียญ

อันดับ 7 Mark Zuckerberg มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.47 หมื่นล้านเหรียญ

อันดับ 8 Jim Walton มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.46 หมื่นล้านเหรียญ

อันดับ 9 Alice Walton มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.44 หมื่นล้านเหรียญ

อันดับ 10 Rob Walton มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.41 หมื่นล้านเหรียญ

หมายเหตุ: Forbes คำนวนมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2020

ที่มา: www.forbes.com

Back To Top