skip to Main Content

เกาหลีเหนือโหด! สั่งทหารตำรวจยิงคนเข้าใกล้ชายแดนเกิน 800 เมตร สกัดโควิด-19

เกาหลีเหนือสั่งให้ทหารและตำรวจยิงทุกคนที่มองเห็นว่าเข้าใกล้ชายแดนด้านที่ติดกับประเทศจีนภายในระยะทาง 800 เมตร เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แหล่งข่าวจากเกาหลีเหนือ เผยว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งด่วน และมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบไม่ถึง 1 วัน ก่อนเริ่มบังคับใช้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (27 ส.ค.)

วิทยุเอเชียเสรี รายงานว่า ตำรวจในเมืองฮเว-รยอง ที่อยู่ติดชายแดนจีน ก็ยืนยันว่าได้รับคำสั่งว่าให้ฆ่าทุกคนที่เข้าใกล้ชายแดนโดยไม่สนใจว่ามีเหตุผลใดๆ

ไม่ใช่แค่นั้น นโยบายนี้ยังไม่ได้บังคับใช้แค่จุดใดจุดหนึ่ง แต่บังคับใช้ตลอดชายแดนจีนยาวกว่า 1,400 กิโลเมตรจนถึงวันที่โรคโควิด-19 หยุดแพร่ระบาด ทั้งยังห้ามทุกคนติดต่อพูดคุยกับคนที่มาจากจีนอีกด้วย

นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐยิงคนที่เข้าใกล้ชายแดนได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ด้วย

ก่อนหน้านี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการรายงานว่า มีชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งข้ามชายแดนกลับประเทศ แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ทราบ ทำให้ นายคิม จอง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือโกรธมากถึงขั้นยุบหน่วยทหารดังกล่าว

Back To Top