skip to Main Content

ปากีสถาน สั่งห้ามใช้ “TikTok” ชี้ เนื้อหาไม่สุภาพ-ผิดศีลธรรม

หน่วยงานกำกับควบคุมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของปากีสถานหรือ PTA ออกคำสั่งห้ามใช้แอป TikTok ในประเทศ โดยให้เหตุผลว่ามีเนื้อหาที่ไม่สุภาพและผิดศีลธรรมและแถลงว่าทางหน่วยงานได้มีคำสั่งหลายครั้งให้ TikTok เพิ่มการสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายของปากีสถาน

แต่จากการไม่ได้รับความร่วมมือจาก TikTok หน่วยงาน PTA จึงต้องออกคำสั่งห้ามใช้แอปที่ว่านี้ในประเทศ ถึงกระนั้นก็ตามหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของปากีสถานก็กล่าวว่าพร้อมจะทบทวนการตัดสินใจ

องค์กรนิรโทษกรรมสากลได้ตำหนิการตัดสินใจของรัฐบาลปากีสถานว่าเป็นการปฏิเสธสิทธิของประชาชนในการแสดงออกซึ่งตัวตนออนไลน์

เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐบาลปากีสถานได้มีคำสั่งห้ามใช้แอปสำหรับการนัดพบและหาคู่หรือ dating app ไปแล้วห้ารายการ คือ Tinder, Grindr, Tagged, Skout และ SayHi โดยให้เหตุผลว่าแอปเหล่านี้มีเนื้อหาไม่สุภาพผิดศีลธรรมซึ่งขัดกับกฎหมายของปากีสถานเช่นกัน

Back To Top