skip to Main Content

คุณสมบัติ 10 แบบ คนเก่งและฉลาดทำ เป็นสิ่งที่ควรปฎิบัติตาม

คุณสมบัติ 10 แบบ ที่คนเก่งทำ

1. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

คนเก่ง และ ฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติและนับถือ

2. ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน

เป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ

3. จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

เต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาด มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่างสมดุล

4. ไม่ใช้ Social Media ตลอดเวลา

คนเก่งมักจะเลือกเสพแต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

5. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง ในทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ

6. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

คนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์

7. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรง

8. ไม่ต้องมีการศึกษาสูง

ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ยากเพราะระบบโซเชียลเน็ตมีเดีย เป็นแนวทางการศึกษาซึ้งอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์และผลงานที่ดีต่างหากจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

9. กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตก็ตาม คนเก่งและฉลาด จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ยามเมื่อล้มลงทุกครั้งในการชีวิต

10. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโง่เมื่อเค้าทำผิดพล าด

คนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น

Back To Top