skip to Main Content

10 อันดับ ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อันดับ 10. Great Basin Desert

ทะเลทรายเกรทเบซิน อยู่ทวีปอเมริกาเหนือ ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ทั้งหมด 492,000 ตารางกิโลเมตร

อันดับ 9. Syrian Desert

ทะเลทรายซีเรีย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตประเทศซีเรีย อิรัก ซาอุดิอารเบีย จอร์แดน และส่วนหนึ่งของอิสราเอล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 492,000 ตารางกิโลเมตร

อันดับ 8. Great Victoria Desert

ทะเลทรายเกรทวิคตอเรีย อยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลทรายกิบสัน กับ ที่ราบนัลลาร์บอร์ มีเนื้อที่ประมาณ 424,000 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่โล่ง แห้งแล้ง กว้างใหญ่ แทบจะไม่มีพืชเจริญเติบโต จะมีก็เพียงหญ้าสนามสปินิเฟกซ์

อันดับ 7. Patagonian Desert

ทะเลทรายปาตาโกเนีย อยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ ในเขตที่ราบสูงปาตาโกเนีย ประเทศอาร์เจนติน่า และ ชิลี มีพื้นที่ทั้งหมด 670,000 ตารางกิโลเมตร

อันดับ 6. Kalahari Desert

ทะเลทรายคาลาฮารี ครอบคลุมเนื้อที่ 5 ประเทศ ได้แก่ แอฟริกาใต้ อังโกล่า นามิเบีย บอสวาน่า และ ซิมบับเว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 900,000 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่มากกว่า 2 เท่าของประเทศไทย!

อันดับ 5. The Gobi Desert

ทะเลทรายโกบี อยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง ประเทศมองโกเลียตอนใต้ กับ เขตปกครองตนเองมองโกเลียทางตอนเหนือของประเทศจีน โกบี เป็นทะเลทรายที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล 900-1,500 เมตร ทอดตัวโค้งยาว 1,600 กิโลเมตร ภูมิศาสตร์ด้านตะวันออกเป็นหินล้วน ด้านตะวันตกเป็นทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่ประมาณรัฐอลาสก้าของสหรัฐอเมริกา!

อันดับ 4. Arabian Desert

ทะเลทรายอาหรับ อยู่ในคาบสมุทรอาหรับ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และมีพื้นที่ในเขตประเทศจอร์แดน อิรัก คูเวต กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และเยเมน ตรงกลางมีทะเลทรายรุบัลคอลีง มีพื้นที่ทั้งหมด 2,330,000 ตารางกิโลเมตร

อันดับ 3. Sahara Desert

ทะเลทรายสะฮารา อยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นดินแดนแห้งแล้ง มีพื้นที่กว่า 9,000,000 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตด้านทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศเหนือคือเทือกเขาแอตลาสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกจรดทะเลแดงและประเทศอียิปต์ ทิศใต้จรดประเทศซูดานและหุบเขาของแม่น้ำไนเจอร์

อันดับ 2. Arctic Desert

อาร์กติก พื้นที่บริเวณขั้วโลกเหนือ ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศ เช่น แคนาดา กรีนแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ รวมถึงบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกด้วย พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ปราศจากพืชพันธุ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 13,700,000 ตารางกิโลเมตร

อันดับ 1. Antarctic Desert

แอนตาร์กติกา เป็นทวีปที่อยู่รอบขั้วโลกใต้ของโลก ล้อมรอบด้วยมหาสมุทร ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอาร์กติกที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ แอนตาร์กติกา ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน กั้นโดยเทือกเขาทรานส์แอนตาร์กติก ถือเป็น ดินแดนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในโลก พื้นที่เกือบทั้งหมดปกคลุมด้วยน้ำแข็ง และนับเป็นดินแดนที่แห้งแล้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มีมนุษย์ตั้งรกรากอยู่อาศัยอย่างถาวร สิ่งมีชีวิตท้องถิ่น ได้แก่ เพนกวิน แมวน้ำ และสาหร่าย มีพื้นที่ทั้งหมด 13,829,430 ตารางกิโลเมตร

Back To Top