skip to Main Content

Top-Thai 10 อันดับ เมืองที่มีค่าครองชีพแพงสุดในโลก สำหรับชาวต่างชาติ ปี 63

อันดับ 10 ปักกิ่ง

อันดับ 9 เจนีวา

อันดับ 8 เบิร์น

อันดับ 7 เซี่ยงไฮ้

อันดับ 6 นิวยอร์ก

อันดับ 5 สิงคโปร์

อันดับ 4 ซูริค

อันดับ 3 โตเกียว

อันดับ 2 อาชกาบัต

อันดับ 1 ฮ่องกง

Back To Top