skip to Main Content

10 สินค้านำเข้าประเทศไทยที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!

การนำเข้าสินค้าเข้าประเทศไทยเป็นกลไกทางเศรษฐกิจอีกด้านที่มีความสำคัญไม่แพ้การส่งออก เพราะการนำเข้าสินค้าทุนและสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตนั้น จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้เพิ่มศักยภาพในด้านการผลิตและการส่งออกได้มากขึ้น โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญของไทยนั้น มีอยู่ 4 ตลาด ได้แก่ ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป และอาเซียน ซึ่งตลาดการนำเข้าจากญี่ปุ่นนั้น นอกจากสัดส่วนการนำเข้านั้นจะมีมูลค่าสูงสุด อัตราการขยายตัวของมูลค่านำเข้าก็ยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกด้วยภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับการแบ่งโครงสร้างการนำเข้าสินค้าของไทยนั้น แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ สินค้าประเภทเชื้อเพลิง ประเภททุน ประเภทวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ประเภทอุปโภคบริโภค และประเภทยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

หากมองย้อนไปที่ภาพรวมของการนำเข้าในปีที่ผ่านมานั้นมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อพิจารณาแยกรายหมวดสินค้าพบว่าการนำเข้ามีเพิ่มขึ้นทุกหมวดโดยเฉพาะสินค้าประเภทวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปในสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นในอีกแง่มุมที่ว่า ประเทศเราเน้นไปที่การผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อการบริโภคภายใน ยังคงต้องอาศัยวัตถุดิบจากต่างประเทศค่อนข้างสูง แต่มีการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงมากขึ้นนับตั้งแต่มี 2546 จึงทำให้มูลค่าการนำเข้าในภาพรวมมีมากขึ้น เช่นเดียวกันกับในปี 2561 ด้วยเช่นกัน โดย 10 ลำดับสินค้าที่นำเข้าประเทศไทยตามลำดับ มีดังนี้

  1. น้ำมันดิบ
  2. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
  3. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
  4. เคมีภัณฑ์
  5. เครื่องเพชร พลอย อัญมณีเงินแท่งและทองคำ
  6. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
  7. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
  8. แผงวงจรไฟฟ้า
  9. สินค้าแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
  10. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เพราะการค้าระหว่างประเทศยังเป็นเรื่องที่สำคัญและยังต้องพึ่งพาอาศัยกานำเข้าสินค้าจากต่าง ประเทศมาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

หากต้องการ นำเข้าสินค้าจากจีน ติดต่อเราได้เลย เราพร้อมบริการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนทางเรือและเครื่องบิน ทั้งเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) พร้อมดำเนินพิธีการศุลกากร เคลียร์ภาษี ชิ้ปปิ้งครบวงจร
https://shipnee.comCategory: บทความ

Back To Top