skip to Main Content

10 อันดับสายอาชีพที่ต้องการของแคนาดาในปี 2021

พาดูสายอาชีพที่มีความต้องการสูงของปีนี้ เนื่องจากประเทศแคนาดาได้เริ่มมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในการแพร่ระบาดของ COVID-19

จากผลการวิจัยของ Randstad Canada ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลได้มีการเปิดเผยการคาดการณ์สำหรับปี 2021 สำหรับสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการอันดับต้นๆในประเทศแคนาดา และ UNC Thailand จึงได้นำบทความนี้มานำเสนอแก่ ผู้ที่สนใจในการทำงานที่ประเทศแคนาดาหรือต้องการย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดาให้ได้ศึกษากันค่ะ

10 Customer Service Representative

ความต้องการของตัวแทนบริการลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด ซึ่งจะต้องจัดการกับลูกค้าที่อาจมีอารมณ์ไม่พอใจ และลูกค้าเหล่านี้คาดหวังที่จะพูดคุยกับบุคคลจริงที่สามารถจัดการกับสถานการณ์ของพวกเขาได้อย่างมืออาชีพ เช่น การขอคืนเงินและการยกเลิกบริการ

9 Driver

อันนี้อาจไม่แปลกใจที่คนขับรถทุกประเภทนั้นเป็นอาชีพที่ต้องการสูงเนื่องจากการแพร่ระบาด โดยเฉพาะคนขับรถบรรทุกที่มีหน้าที่ส่งเวชภัณฑ์ไปยังโรงพยาบาลและสินค้าที่จำเป็นไปยังร้านค้าทั่วแคนาดา

8 Registered nurse

การระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ความต้องการพยาบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลขั้นวิกฤต ซึ่งคาดว่าแคนาดาจะต้องการพยาบาล 60,000 คนภายในปี 2021 เพื่อช่วยเหลือประชากรสูงอายุ

7 General labourer

ในปัจจุบันประเทศแคนาดามีความต้องการแรงงานทั่วไปเป็นจำนวนมาก

6 Electrical engineer

วิศวกรไฟฟ้าเป็นที่ต้องการสูงมาก เนื่องจากบริษัทต่างๆจะต้องพึ่งพาระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตลอดการระบาดของไวรัสโคโรนา และมีความต้องการสูงเป็นพิเศษสำหรับวิศวกรไฟฟ้าที่มีชุดทักษะที่หลากหลายซึ่งนอกเหนือไปจากทักษะทางเทคนิคเช่นทักษะการสื่อสารและทักษะการเขียน

5 Software developer

นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการในปัจจุบันเนื่องจาก พนักงานมีการทำงานจากที่บ้านอย่างต่อเนื่องและความนิยมที่เพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งทำให้บุคคลที่สามารถเขียนโค้ดออกแบบ สร้างแอปพลิเคชันและเว็ปไซต์ได้นั้นเป็นที่ต้องการอย่างมาก

4 Accountant

ในช่วงเวลาที่การเงินไม่สอดคล้องกันนักบัญชีมักเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง นักบัญชีสามารถให้คำแนะนำแก่ธุรกิจในประเด็นต่างๆ เช่น การเข้าถึงเงินทุนของรัฐบาลและการลดหย่อนภาษีทางการเงิน นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ธุรกิจตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตได้เป็นอย่างดี

3 HR manager

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องพัฒนานโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการทำงานระยะไกล นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งพวกเขายังจะต้องรับผิดชอบในการรักษาขวัญและกำลังใจของพนักงานในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

2 Financial advisor

เนื่องจากประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่าในปัจจุบันสถานการณ์มีความมั่นคงทางการเงินน้อยลง อันเป็นผลโดยตรงจากการแพร่ระบาดจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่า ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นจะต้องให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ประชาชน

1 Tech Sector

ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแพร่ระบาดในแคนาดาก็มีการขาดแคลนแรงงานในภาคเทคโนโลยีอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงมีโครงการตรวจคนเข้าเมืองใน Ontario และ British Columbia ที่เน้นการสรรหาผู้ย้ายถิ่นฐานสำหรับภาคเทคโนโลยี ซึ่งผู้ย้ายถิ่นฐานนั้นมีอิทธิพลในการเติบโตของภาคส่วนในแคนาดาเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นที่ต้องการสูงโดยเฉพาะในใจกลางเมืองใหญ่ๆ เช่น Toronto, Vancouver and Montréal

Back To Top