skip to Main Content

อัพเดท! โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.อันดับ 1 พุ่ง นนทบุรี-สมุทรปราการ ทะยานขึ้น

เกาะติดโควิด อัพเดทวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.อันดับ 1 พุ่ง นนทบุรี-สมุทรปราการ ทะยานขึ้น

จากการแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 675 ราย
2 นนทบุรี 277 ราย
3 สมุทรปราการ 161 ราย
4 ชลบุรี 153 ราย
5 สุราษฎร์ธานี 69 ราย
6 เชียงใหม่ 55 ราย
7 ปทุมธานี 51 ราย
8 นครศรีธรรมราช 48 ราย
9 สมุทรสาคร 45 ราย
10 พัทลุง 43 ราย

ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 เพิ่มขึ้น จับตานนทบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มโควิด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

Back To Top