skip to Main Content

10 อันดับ เมืองที่ประชากรทำงานหนักมากที่สุดในโลก ปี 2021

ดัชนีความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวทั่วโลก (Global Work-Life Balance Index) ปี 2021 ที่จัดทำโดย Kisi ชี้ให้เห็นว่า ฮ่องกง สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ ถูกจัดอันดับให้เป็นเมือง 3 อันดับแรกที่ประชากรทำงานหนักมากที่สุดในโลก

10 .ลอนดอน สหราชอาณาจักร (15.4%)

9.คาลการี อัลเบอร์ตา แคนาดา (15.5%)

8.กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย (16%)

7.ฮิวสตัน เท็กซัส สหรัฐฯ (16.6%)

6.โตเกียว ญี่ปุ่น (18.3%)

5.โซล เกาหลีใต้ (19.5%)

4..บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา (19.9%)

3.กรุงเทพฯ ประเทศไทย (20.2%)

2.สิงคโปร์ (25.1%)

1.ฮ่องกง (29.9%)

Back To Top