skip to Main Content

เปิด10อันดับ จังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนโควิดมากสุด

รายชื่อ 10 จังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 สูงสุด กรุงเทพมหานคร มากที่สุด 1.85 ล้านโด๊ส ภูเก็ต 4.39 แสนโด๊ส ส่วนใหญ่ซิโนแวคกว่า 4 แสนโด๊ส นนทบุรี 2.47 แสนโด๊ส

เมื่อวันนี้ 8 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 18.00 น. ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวม 6,592,949 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 4,887,279 โดส วัคซีนแอสตราเซเนกา 1,705,670 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 3,243,913 คน เข็มที่ 2 รวม 1,391,028 คน รวม 4,634,941 คน คิดเป็น 70.3% ของวัคซีนที่จัดส่ง
สำหรับจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากที่สุด

อันดับ 10 จังหวัดบุรีรัมย์

รวม 151,700 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 135,600 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 16,100 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 101,225 คน เข็มที่ 2 รวม 41,982 คน รวม 143,207 คน คิดเป็น 94.4% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวม 154,120 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 130,520 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 23,600 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 78,584 คน เข็มที่ 2 รวม 36,923 คน รวม 115,507 คน คิดเป็น 74.9% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 8 จังหวัดสมุทรปราการ

รวม 155,000 โด๊ส ประกอบด้วน วัคซีนซิโนแวค 99,800 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 55,200 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 75,027 คน เข็มที่ 2 รวม 30,450 คน รวม 105,477 คน คิดเป็น 68.0% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 7 จังหวัดเชียงใหม่ รวม

170,561 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 140,961 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 29,600 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 64,396 คน เข็มที่ 2 รวม 25,114 คน รวม 89,510 คน คิดเป็น 52.5% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 6 จังหวัดนครราชสีมา

รวม 183,040 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 159,440 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 23,600 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 117,202 คน เข็มที่ 2 รวม 24,217 คน รวม 141,419 คน คิดเป็น 77.3% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 5 จังหวัดชลบุรี

รวม 183,960 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 157,600 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 26,360 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 117,414 คน เข็มที่ 2 รวม 77,914 คน รวม 195,328 คน คิดเป็น 106.2% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 4 จังหวัดสมุทรสาคร

รวม 243,840 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 197,840 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 46,000 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 133,279 คน เข็มที่ 2 รวม 110,315 คน รวม 243,594 คน คิดเป็น 99.9% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 3 จังหวัดนนทบุรี

รวม 247,227 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 185,907 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 61,320 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 135,019 คน เข็มที่ 2 รวม 43,543 คน รวม 178,562 คน คิดเป็น 72.2% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 2 จังหวัดภูเก็ต

รวม 439,900 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 415,800 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 24,100 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 308,186 คน เข็มที่ 2 รวม 101,180 คน รวม 409,366 คน คิดเป็น 93.1% ของวัคซีนที่จัดส่ง

1 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

รวม 1,855,653 โด๊ส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 1,276,873 โด๊ส วัคซีนแอสตราเซเนกา 578,780 โด๊ส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 948,363 คน เข็มที่ 2 รวม 302,081 คน รวม 1,250,444 คน คิดเป็น 67.4% ของวัคซีนที่จัดส่ง

Back To Top