skip to Main Content

10 อันดับ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

10.ทะเลสาบ เกรตสเลฟ Great Slave Lake

ทะเลสาบ เกรตสเลฟ Great Slave Lake ขนาด 28,930 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบ เกรตสเลฟ เป็นตั้งทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตรัฐนอร์ท เวสต์ เทอร์ริเทอร์รี่ ประเทศแคนาดา ทวีปอเมริกาเหนือ ในฤดูหนาว น้ำในทะเลสาบนี้จะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งทั้งหมด

9.ทะเลสาบมาลาวี ขนาด 30,044 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบมาลาวี Lake Malawi หรือทะเลสาบ นยาซาร์ Lake Nyasa เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปแอฟริกา อยู่บริเวณพรมแดนรอยต่อระหว่างประเทศมาลาวี กับ โมซัมบิค รวมไปถึงทางตอนใต้ของแทนซาเนีย อยู่ตอนกลางของทวีปแอฟริกา

8.ทะเลสาบเกรตแบร์ Great Bear Lake ขนาด 31,080 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบเกรตแบร์ เป็นทะเลสาปที่อยู่ในเขตรัฐนอร์ท เวสต์ เทอร์ริเทอร์รี่ ประเทศแคนาดา ทวีปอเมริกาเหนือ จุดที่ลึกที่สุด มีความลึก 2,719 เมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีป ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำแม็คเคนซี่ย์ ไหลออกสู่มหาสมุทรอาร์คติคทางตอนเหนือ

7.ทะเลสาบไบคาล Lake Baikal ขนาด 31,500 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบไบคาล Lake Baikal ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงไซบีเรียตะวันออก ทางตอนเหนือของประเทศจีน และทางตะวันออกของประเทศรัสเซีย ทวีปเอเซีย ทะเลสาบนี้อยู่ในเขตประเทศรัสเซีย และน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว

6.ทะเลสาบแทนแกนยิกา Lake Tanganyika ขนาด 32,893 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบแทนแกนยิกา อยู่ในเขตพรมแดนประเทศแทนซาเนีย กับ ดีอาร์คองโก อยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกา ทะเลสาบแห่งนี้ ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของทวีปแอฟริกา จุดที่ลึกที่สุด มีความลึก 1,470 เมตร

5.ทะเลสาบมิชิแกน Lake Michigan ขนาด 58,016 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบมิชิแกน ทะเลสาป 1 ใน 5 ทะเลสาบใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ (Great Lakes) อยู่ระหว่างรอยต่อพรมแดนแคนาดา กับสหรัฐอเมริกา มีเมืองท่าที่สำคัญ คือ เมืองชิคาโก (Chicago) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบนี้ จุดที่ลึกที่สุด มีความลึก 281 เมตร

4.ทะเลสาบฮูรอน Lake Huron ขนาด 59,596 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบฮูรอน Lake Huron เป็นทะเลสาบ 1 ใน 5 ของ Great Lakes อยู่ระหว่างรอยต่อพรมแดนแคนาดา กับสหรัฐอเมริกา ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีป จุดที่ลึกที่สุด มีความลึก 230 เมตร

3.ทะเลสาบวิคตอเรีย Lake Victoria ขนาด 69,485 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบวิคตอเรีย ตั้งอยู่ในเขตประเทศอูกันดา เคนยา และแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา โดยที่เมืองหลวงของอูกันดา คือ กรุงกัมปาลา (Kampala) ก็ตั้งอยู่ริมทะเลสาบนี้ด้วย เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาอีกด้วย จุดที่ลึกที่สุด มีความลึก 83 เมตร

2.ทะเลสาบสุพีเรีย Lake Superior ขนาด 882,414 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบสุพีเรีย Lake Superior เป็นทะเลสาป 1 ใน 5 ทะเลสาบใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ (Great Lakes) อยู่ระหว่างรอยต่อพรมแดนแคนาดา กับสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และในบรรดา Great Lakes ด้วย จุดที่มีความลึกที่สุด มีความลึก 406 เมตร

1.ทะเลสาบแคสเปียน Caspian Sea ขนาด 371,000 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ในทวีปเอเซีย มีพรมแดนติดหลายประเทศด้วยกัน คือ เติร์คเมนิสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน มีเมืองอุตสาหกรรมน้ำมันตั้งอยู่ที่นี่ด้วยกันหลายเมือง 1 ในเมืองใหญ่นั้นคือ กรุงบากู (Baku) เมืองหลวงของอาเซอร์ไบจาน มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำโวลกา ทางตอนกลางของรัสเซีย สร้างพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การทำเกษตร จุดที่ลึกที่สุด มีความลึก 184 เมตร

Back To Top