skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อันดับ ประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้ใหญ่ที่สุดในโลก

10. อินเดีย

อินเดียมีเนื้อที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมากมายหลายศตวรรษที่ผ่านมา ดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกตลอดทั้งปี และดินสีแดงที่อุดมสมบูรณ์สูง และมีป่ามากมายครอบคลุมพื้นที่ 778,424 กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วน 23.68% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศอินเดีย

9. อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียมีพื้นที่ป่าที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 9 ของในโลกอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ หลายร้อยเกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย หมู่เกาะเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกตลอดทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 46.46% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซีย การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดินที่อุดมสมบูรณ์สูงเป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโตของป่าขนาดใหญ่ในอินโดนีเซีย โดยพื้นที่ที่เป็นป่าในอินโดนีเซียมีขนาดใหญ่ถึง 884,950 กิโลเมตร

8. อาร์เจนติน่า

ป่าไม้ในอาร์เจนตินามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพที่สำคัญในประเทศ มีพื้นที่กว้างใหญ่ถูกปกคลุมด้วยป่า พื้นที่ป่าไม้ในอาร์เจนติน่ามีขนาดใหญ่กว่า 945,336 กิโลเมตร มีสัดส่วน 34% ของพื้นที่ทั้งหมด ป่าไม้ในอาร์เจนตินาเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างเฟอร์นิเจอร์และการนำไปใช้งานอื่น ๆ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรทางป่าไม้อย่างมากทำให้รัฐบาลของอาร์เจนติน่า ได้เอาความคิดริเริ่มในการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติในพื้นที่สีเขียว เพื่อทำให้ป่าไม้คงอยู่ต่อไป

7. ประเทศคองโก (D.R)

ป่าคองโกเลี่ยน Congolian เป็นป่าที่ครอบคลุมส่วนตะวันออกเฉียงใต้ของแคเมอรูน ทางภาคตะวันออกของประเทศกาบองและภาคเหนือหรือภาคกลางของสาธารณรัฐคองโก พื้นที่ป่าคองโกเลี่ยน Congolian ที่อยู่ในประเทศคองโก คิดเป็นร้อยละ 52 ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศคองโก โดยมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ 219,326 กิโลเมตร และยังเป็นป่าดงดิบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

6. ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียไม่ได้เป็นเพียงประเทศเท่า แต่ยังมีทวีปเป็นของตัวเองและมีประเทศที่อยู่ติดกันกับออสเตรเลียได้แก่ นิวกินี แทสมาเนีย และเกาะต่างๆที่อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน ทำให้พื้นที่ป่าไม้ในออสเตรเลียมีขนาดใหญ่มากกว่าประเทศอื่นในทวีป และใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก ป่าไม้ของออสเตรเลียเป็นป่าสีเขีวชอุ่มและเต็มไปด้วยความหลากหลายที่มีความสวยงามมาก เช่น ป่าแอดิเลดฮิลล์ตั้งอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ซึ่งพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ของออสเตรเลียมีขนาดใหญ่ 1,470,832 กิโลเมตร คิดเป็น 19% ของพื้นที่ทั้งหมดในออสเตรเลีย

5. จีน

ประเทศจีนเป็นดินแดนแห่งความงามอนันต์และภูมิลักษณ์ที่หลากหลายซึ่งไม่ได้มีเพียงบริเวณที่เป็นภูเขาหรือที่ราบ แต่ยังมีภูมิภาคของป่าที่กว้างใหญ่ที่วัดได้ถึง 1,821,000 กิโลเมตร คิดเป็น 18.21% ของพื้นที่ทั้งหมดในจีน

4. สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ป่าใหญ่เป็นอันดับ 4 โลก ครอบคลุมพื้นที่ 3,030,890 กิโลเมตร เมื่อก่อนการมาตั้งถิ่นฐานของคนในยุโรปพื้นที่ป่าในสหรัฐอเมริกานั้นมีขนาดใหญ่มากกว่านี้ แต่เนื่องจาการพัฒนาที่รวดเร็วจากภาคอุตสาหกรรมทำให้ป่าไม้มีขนาดลดน้อยลงแต่ก็ยังมีขนาดที่ใหญ่ คิดเป็น 30.84% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา

3. แคนาดา

แคนาดามีพื้นที่ทีเป็นพื้นที่ป่าไม้ 31.06% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศแคนาดา โดยพื้นที่ของป่ามีขนาด 3,101,340 กิโลเมตร พื้นที่ที่เป็นป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าทึบ

2. บราซิล

พื้นที่ป่าในบราซิลจะเป็นป่าอะเมซอนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของขนาดและความหลากหลายของสัตว์ป่าของมัน มีพื้นที่กว่า 4,776,980 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของป่าอเมซอนที่อยู่ในประเทศบราซิล และมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอินเดียเสียอีก ส่ป่าแอมะซอนเป็นเนื้อที่กว่าครึ่งของป่าดิบชื้นที่ยังเหลืออยู่บนโลก และเป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนขนาดใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก

1. รัสเซีย

รัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่แปลกที่จะมีพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยป่าครอบคลุมพื้นที่ 7,762,602 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 45.40% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศ นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าพื้นที่ป่าในรัสเซียมีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของทวีปออสเตรเลีย

ขอขอบคุณเครดิตจาก thetoptenza.blogspot

Back To Top