skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 ประเทศผู้ผลิตน้ำตาลมากที่สุดในโลก

10. สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาหนึ่งในผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกมีปริมาณการผลิตภายในประเทศ 8.4 ล้านตันและการบริโภคประจำปี 12 ล้านตัน อ้อยปลูกในการหมุนเวียนกับพืชชนิดอื่น ๆ

โดยเฉลี่ยผลผลิต 28 ตันต่อเอเคอร์ แต่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการผลิตน้ำตาลสสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภูมิภาค

9. อินโดนีเซีย

อุตสาหกรรมน้ำตาลในอินโดนีเซียมีบทบาทสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการผลิต 2.5-2.7 ล้านตันต่อปีซึ่งมีต้นทุนประมาณ 25 ล้านล้าน รูเปียห์ (IDR) ปัจจุบันอินโดนีเซียมีโรงงานน้ำตาลจำนวน 63 แห่งซึ่ง บริษัท 18 แห่งส่วนใหญ่เเป็นโรงงานเก่าแก่ เนื่องจากการลงทุนต่ำ

และมีอัตราการผลิตต่ำ อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้วางแผนที่จะฟื้นฟูหน่วยน้ำตาลที่มีอยู่ขยายพื้นที่อ้อยและตั้งหน่วยน้ำตาลใหม่สองสามแห่งร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8. ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับที่แปดของโลกและเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองของอาเซียน ตามหลังประเทศไทย ตามข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) อุตสาหกรรมน้ำตาลในฟิลิปปินส์ให้การจ้างงาน

โดยตรงแก่แรงงานราว 700,000 คน กระจุกในภูมิภาค เกาะกรอส, ลูซอนตอนกลาง, วิซายาตะวันตก และบางส่วนของมินดาเนา

7.โคลัมเบีย

ในโคลัมเบีย 80% ของการผลิตน้ำตาลเกิดขึ้นในฟาร์มที่มีพื้นที่น้อยกว่า 5 เฮกตาร์ (ประมาณ 31.25 ไร่) และมีพนักงานประมาณ 120,000 คน ดำรงชีวิตในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก อุตสาหกรรมน้ำตาลของโคลอมเบีย มีโรงงานผลิตจำนวนหลายพันแห่งกระจายทั่วประเทศ

6. เม็กซิโก

เม็กซิโกผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับหกของโลกคิดเป็น 0.5% ของ GDP ของเม็กซิโก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.6 ล้านเอเคอร์เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากข้าวโพด นอกจากนี้เม็กซิโกยังมีการบริโภคในประเทศประมาณ 4.5 ล้านตันต่อปีแม้เม็กซิโกจะเป็นประเทศผู้ส่งออกอ้อยรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก

5. ปากีสถาน

ปากีสถาน ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก อุตสาหกรรมน้ำตาลในปากีสถานขึ้นอยู่กับการผลิตอ้อยโดยสิ้นเชิง แม้ว่าน้ำตาลในพื้นที่ภาคเหนือจะทำจากหัวบีท การเพาะปลูกอ้อยในปากีสถานให้การจ้างงานบางส่วนและตามฤดูกาลแก่ประชาชน 4 ล้านคนซึ่งคิดเป็น 12.14% ของกำลังแรงงานการเกษตรทั้งหมด

4.ประเทศไทย

ด้วยความต้องการน้ำตาลและค่าขนส่งในระดับต่ำทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของการผลิตน้ำตาลส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยเน้นการแนะนำพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าและการใช้ปัจจัยการผลิตที่ช่วยเพิ่มผลผลิต อย่างไรก็ตามการผลิตน้ำตาลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทศวรรษที่ผ่านมาตามรายงานล่าสุดจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA)

3.ประเทศจีน

จีน เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับสามของโลกรองจากบราซิลและอินเดียมีสัดส่วนมากกว่า 90% ของการผลิตน้ำตาลทั้งหมดในทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมน้ำตาลของจีนประกอบไปด้วยโรงงานน้ำตาล 270 แห่ง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น เยื่อกระดาษกระดาษแข็ง แอลกอฮอล์ ยีสต์ น้ำอ้อย ปุ๋ยชีวภาพ อาหารสัตว์

และไฟฟ้าก็ผลิตจากอ้อยด้วยเช่นกัน อุตสาหกรรมน้ำตาลของจีนยังเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่การผลิตอ้อยที่สำคัญโดยเฉพาะกวางสีเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

2.อินเดีย

อินเดีย เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองของโลก หากนับรวมสารให้ความหวานทางเลือก อย่างน้ำตาลดิบ และน้ำตาลโตนด แล้ว อินเดียจะเป็นผู้ผลิตน้ำตาลโดยรวมที่ใหญ่ที่สุด วันนี้อินเดียมีส่วนช่วยในการผลิตน้ำตาลเกือบ 14 เปอร์เซ็นต์ด้วยการลงทุนราว 1,250 ล้านรูปีในอุตสาหกรรมน้ำตาล

1.บราซิล

บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือของการผลิตอ้อย วันนี้บราซิลเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลกด้วยการผลิตทั่วโลก 20%

และการส่งออกมากกว่า 40% ของโลก นอกจากนี้อุตสาหกรรมน้ำตาลในบราซิลนำรายได้ประมาณ 44 พันล้านดอลลาร์ทุกปีและให้งาน 1 ล้านตำแหน่งแก่ผู้ทำงานในภูมิภาคนั้น บราซิลผลิตน้ำตาลและเอทานอล 25% ของโลกและก้าวไปสู่ ​​80% ของน้ำตาลที่ผลิตทั่วโลก

ขอขอบคุณเครดิตจาก theqtale.blogspot

Back To Top