skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อับดับตึกที่สูงที่สุดในโลกที่กำลังสร้าง

10. Zhongguo Zun, Beijing, China

อาคารแห่งนี้มีกำหนดเสร็จปี 2018 มีความสูง 1,732 ฟุต 108 ชั้น การออกแบบอาคารได้แรงบันดาลใจมากจากเรือขนส่งซึ่งน่าจะเป็นเรือสำเภา เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นอาคารสูงอันดับ 2 ของจีน

9. CTF Finance Center, Guangzhou, China

ตึกธุรกรรมด้านการเงินมีความสู 1,739 ฟุต มีทั้งหมด 111 ชั้น อยู่ในมณฑลกวางโจวของประเทศจีน อาคาร CTF จะมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกขึ้นจากชั้นแรกถึงชั้น 95 ในเวลา 43 วินาที

8. Nordstrom Tower, New York, New York

อาคารแหงนี้มาด้วยอันดับ 8 ของโลก เป็นโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท Extell Development Company เมื่อสร้างเสร็จจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดอันดับสองของนิวยอร์ค

7. Lotte World Tower, Seoul, South Korea

ล๊อตเต้ เวิร์ด ทาวเวอร์ คาว่าจะใช้เงินในการก่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีอยู่ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มก่อสร้างปี 2010 และจะใช้เวลาก่อสร้าง 13 ปี

6. Pearl of the North, Shenyang, China

ตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับ 6 อยู่ที่มณฑลเสิ่นหยางของประเทศจีน มีความสู 1,863 ฟุต 113 ชั้น เป็นคารที่เป็นทั้งสำหนักงานและโรงแรมหลายๆแห่งอยู่ในตึกเดียวกัน

5.Goldin Finance 117, Tianjin, China

ยังอยู่ที่ประเทศจีนกับอาคารโกดิน ไฟแนนซ์ มีความสูง 1,957 ฟุต มี 128 ชั้น มีกำหนดเสร็จปี 2016

4. Wuhan Greenland Centre, Wuhan, China

อาคารหวู่ฮั่นกรีนแลนด์ประเทศจีน มีความสู 2,087 ฟุต จำนวน 125 ชั้น มีกำหนดเสร็จปี 2017 ความว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตึกหลังนี้ 4,5 พันล้านดอลาร์สหรัฐ

3. Ping An Finance Center, Shenzhen, China

ตึกที่สูงที่สุดโนโลกอันดับ 3 หลังนี้ตั้งอยู่ในมณฑลเซินเจิ้น ประเทศจีน มีความสูง 2,165 ฟุต 115 ชั้น มีกำหนดเสร็จปี 2016

2. Suzhou Zhongnan Center, Suzhou, China

เป็นตึกระฟ้าในประเทศจีนประเทศที่เศรษฐกิจกำลังดี มีเงินเยอะตึกหลังนี้สูง 2,392 ฟุต มีความสูง 138 ชั้น มีกำหนดเสร็จปี 2020

1. Kingdom Tower, Jeddah, Saudi Arabia

ตึกที่สูงที่สุดโนโลกอันดับ 1 ตั้งอยู่ในเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียมีความสูง 3,281 ฟุต มีความสูง 167 ชั้น มีกำหนดเสร็จปี 2018 ตึกที่สูงที่สุดโนโลกหลังนี้จะใช้ทำเป็นโรงแรมหรู อาคารสำนักงานออฟฟิค อพาร์ทเมนต์ คอนโดหรู และอาคารหลังนี้จะสูงกว่า Burj Khalifa ในดูไปถึง 550 ฟุต

ขอขอบคุณเครดิตจาก babbaan

Back To Top