skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 เมืองอันตรายที่สุดในโลก

อันดับที่ 10 เมืองเร็กซีฟี ประเทศบราซิล


อันดับที่ 9 เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล


อันดับที่ 8 เมืองฟอร์ตาลเลซา ประเทศบราซิล


อันดับที่ 7 กรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน

อันดับที่ 6 เมืองเดอร์แบน ประเทศแอฟริกาใต้


อันดับที่ 5 เมืองซานเปโดรซูลา ประเทศฮอนดูรัส

อันดับที่ 4 เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้


อันดับที่ 3 เมืองพรีทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้


อันดับที่ 2 เมืองพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกินี

อันดับที่ 1 กรุงการากัส ประเทศเวเนซุเอลา

Back To Top