skip to Main Content

10 กษัตริย์ที่ “รวย” ที่สุดในโลก (ปี 2021)

รวยอันดับที่ 10 :กษัตริย์แห่งโมนาโก

กษัตริย์แห่งโมนาโก – ความมั่งคั่งสุทธิ $1,000 ล้าน

รวยอันดับที่ 9 : กษัตริย์แห่งกาตาร์

กษัตริย์แห่งกาตาร์ – ความมั่งคั่งสุทธิ $2,100 ล้าน

รวยอันดับที่ 8 : แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก

แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก – ความมั่งคั่งสุทธิ $4,000 ล้าน

รวยอันดับที่ 7 : เจ้าผู้ปกครองดูไบ

เจ้าผู้ปกครองดูไบ – ความมั่งคั่งสุทธิ $4,000 ล้าน

รวยอันดับที่ 6 : กษัตริย์แห่งโมร็อกโก

กษัตริย์แห่งโมร็อกโก – ความมั่งคั่งสุทธิ $5,800 ล้าน

รวยอันดับที่ 5 : เจ้าชายแห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าชายแห่งลิกเตนสไตน์- ความมั่งคั่งสุทธิ $7,200 ล้าน

รวยอันดับที่ 4 : เจ้าผู้ปกครองอาบูดาบี

เจ้าผู้ปกครองอาบูดาบี – ความมั่งคั่งสุทธิ $15,000 ล้าน

รวยอันดับที่ 3 : กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย

กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย – ความมั่งคั่งสุทธิ $18,000 ล้าน

รวยอันดับที่ 2 :

กษัตริย์แห่งบรูไน – ความมั่งคั่งสุทธิ $28,000 ล้าน

รวยอันดับที่ 1 : กษัตริย์แห่งประเทศไทย

กษัตริย์แห่งประเทศไทย – ความมั่งคั่งสุทธิ $43,000 ล้าน

Back To Top