skip to Main Content

10 วิธีเพิ่ม”ความสุข”ให้ตัวเอง

วันนี้ท๊อป-ไทยเราจะนำเสนอ 10 วิธีเพิ่ม”ความสุข”ให้ตัวเอง ง่ายๆมีประโยช์นต่อตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าได้ดีและเป้นกำลังใจให้คนอื่นๆได้ด้วย ยอมรับตัวเองให้เป็นลดความคาดหวังตัวเองให้ได้คิดถึงอนาคตได้แต่จงอยู่กับปัจจุบัน เราอยู่เพียงชั่วคราวอย่ายึดติดมากเกินไปเสียใจได้ แต่ . . อย่าเสียดาย“ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเอง”เจ็บก็ชัดเจ็บ สุขก็ชัดเจน ฝึกยิ้มให้เยอะ ๆ เพราะสักวันมันต้องใช้ที่หน้ากระจกมองชีวิตในสิ่งดี ต่อให้ไม่เหลืออะไรก็ยังเหลือ…

Back To Top