skip to Main Content

เกาหลีใต้จ่ออ่วม! พายุไต้ฝุ่นไมสักเตรียมถล่มปูซาน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 รุมเร้า

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดว่า พายุไต้ฝุ่นไมสัก ที่ขณะนี้มีศูนย์กลางอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังเคลื่อนที่และเตรียมพัดขึ้นฝั่งที่เมืองปูซาน ทางใต้ของประเทศในวันพฤหัสบดีนี้ (3 ก.ย.) นอกจากนี้ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ระบุอีกว่า พายุไต้ฝุ่นไมสัก ที่ขณะนี้มีกำลังแรง อาจทวีความรุนแรงขึ้นได้มากกว่านี้อีก โดยอาจมีความเร็วลมสูงสุดอยุ่ที่ 49 เมตรต่อวินาที…

Back To Top