skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อันดับ มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564

อันดับ 1 พี่น้องเจียรวนนท์ พี่น้องเจียรวนนท์ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: อาหาร มูลค่าทรัพย์สิน: 3.02 หมื่นล้านเหรียญฯ / 9.48 แสนล้านบาท อันดับ 2 เฉลิม อยู่วิทยา…

Back To Top