skip to Main Content

10 วิธีวิ่งยังไงไม่ให้เหนื่อยง่าย.

วันนี้ท๊อปไทยเราจะมานำเสนอ 10 วิธีวิ่งยังไงไม่ให้เหนื่อยง่าย ยุคนี้คนอย่างเราๆจะเห็นเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ สุขภาพดีชีวิตก็จะยืนยาวมีแต่เรื่องดีๆร่างกายแข็งแรงดูดีใครๆก็รักทุกๆคนจึงต้องการสุขภาพดีกันทุกคน ง่ายๆครับแค่ทำตามเราก็จะได้สุขภาพที่ดีไปด้วย 10.ฟังเพลงเบา ๆ คลอไปด้วย นี่ไม่ใช่ทฤษฎีปฏิบัติที่นำเสนอมาเพื่อล้อเล่นขำ ๆ แต่มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Sports Medicine and…

Back To Top