skip to Main Content

เกาหลีเหนือโหด! สั่งทหารตำรวจยิงคนเข้าใกล้ชายแดนเกิน 800 เมตร สกัดโควิด-19

เกาหลีเหนือสั่งให้ทหารและตำรวจยิงทุกคนที่มองเห็นว่าเข้าใกล้ชายแดนด้านที่ติดกับประเทศจีนภายในระยะทาง 800 เมตร เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แหล่งข่าวจากเกาหลีเหนือ เผยว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งด่วน และมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบไม่ถึง 1 วัน ก่อนเริ่มบังคับใช้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (27 ส.ค.)…

Back To Top