skip to Main Content

“กองทัพเรือ” โต้จีทูจี เรือดำน้ำเก๊ ขอหยุดสร้างเกลียดชัง โวโพล ชี้ปชช.อยากได้

กองบัญชาการกองทัพเรือ (ทร.) ระบุว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงจัดซื้อเรือดำน้ำกับทางการจีนจำนวน 2 ลำ วงเงิน 22,500 ล้านบาทภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยแถลงย้ำความจำเป็นในการขยายกองเรือดำน้ำของไทยในการปกป้องทรัพย์สินของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดซื้อเรือดำน้ำลำแรก แต่จะชะลอการจ่ายเงินงวดแรก 3,375 ล้านบาทที่กำหนดจ่ายในปีนี้ออกไป เพื่อนำไปสมทบกับงบประมาณส่วนอื่นให้กับรัฐบาลรวมกว่า…

Back To Top