skip to Main Content

10 กษัตริย์ที่ “รวย” ที่สุดในโลก (ปี 2021)

รวยอันดับที่ 10 :กษัตริย์แห่งโมนาโก กษัตริย์แห่งโมนาโก - ความมั่งคั่งสุทธิ $1,000 ล้าน รวยอันดับที่ 9 : กษัตริย์แห่งกาตาร์ กษัตริย์แห่งกาตาร์ - ความมั่งคั่งสุทธิ…

Back To Top