skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อันดับผู้เล่นโปโลม้าที่ดีที่สุด

10. Corinne Ricard ที่อันดับ 10 ของผู้เล่นโปโลม้าที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก Corinne เป็นผู้เล่นโปโลมืออาชีพและเป็นหนึ่งในผู้หญิงไม่กี่คนที่เล่นในทีมมืออาชีพซึ่งประกอบด้วยผู้ชายเกือบทั้งหมด Corinne อธิบายว่าเป็น “หนึ่งในนักเล่นโปโลหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก” Corinne ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปโลของผู้หญิงอีกด้วย…

Back To Top