skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN10 อันดับมหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2564

อันดับที่ 10 มูเกช อัมบานี ทรัพย์สิน 8.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้น) แหล่งที่มาทรัพย์สิน กระจายในหลายธุรกิจ อันดับที่ 9 เซอร์เกย์ บริน ทรัพย์สิน…

Back To Top