skip to Main Content

“หมอวรงค์” เผย 6 ประเด็นที่ต่างชาติเข้าใจไทย เพราะวาทกรรมบิดเบือนซ้ำๆ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานยุทธศาสตร์กลุ่มไทยภักดี ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว  “Warong Dechgitvigrom” ว่าสิ่งที่สื่อต่างชาติเข้าใจผิด เพราะมีการใช้วาทกรรมบิดเบือนซ้ำๆ 1.เข้าใจว่า ม.112 มีไว้เพื่อกลั่นแกล้งทางการเมือง ตนตอบว่าไม่จริง กฏหมายมาตรานี้ ก็ไม่ต่างจากกฏหมายอาญามาตรา 326 ของประชาชน…

Back To Top