skip to Main Content

“ขนมจีน กุลมาศ” รับไม่ได้ รูปตัวเองโผล่หนังสือเรียน ป.5 บอกแต่งกายไม่เหมาะสม

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความที่เผยให้เห็นแบบเรียนของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอิทธิพลจากต่างชาติ ที่มีการนำรูป ขนมจีน กุลมาศ นักร้องชื่อดัง แต่งกายในสไตล์พังก์ร็อก สมัยเป็นนักร้องเมื่อสิบกว่าปีก่อน โดยเป็นแบบฝึกหัดที่ให้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพดังกล่าว ซึ่งในภาพดังกล่าวนั้น ระบุประโยคคำถามว่า "ภาพนี้เป็นการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมด้าน..." พร้อมเฉลยคำตอบว่า "การแต่งกาย" อีกคำถามระบุว่า "นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมนี้เหมาะสมกับคนไทยหรือไม่…

Back To Top