skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 ประเทศที่มีแนวชายฝั่งยาวที่สุดในโลก

10.ประเทศจีน ความยาว: 9,010 ไมล์ (14,500 กม.) แม่น้ำเป็นหนึ่งในกองกำลัง (เช่นเปลือกโลกพายุไต้ฝุ่นและกระแสน้ำ) ที่หล่อหลอมแนวชายฝั่งของจีนเช่นการทับถมของตะกอนบนชายหาด ในความเป็นจริงแม่น้ำฮวงโหเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มีปริมาณตะกอนและแม่น้ำแยงซีเป็นอันดับ 4 ในการปล่อยน้ำ 9.นิวซีแลนด์ ความยาว: 9,404…

Back To Top