skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อันดับต้นไม้ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

10.ได้แก่ Angel Oak ชาร์ลสตัน ปี 1886 น้ำท่วมและเฮอร์เคน ในปี 1989 อยู่บนเกาะจอห์น ทางตอนใต้ของรัฐเซาท์แคโรไลน่าอายุกว่า 1,500 ปี แผ่กิ่งก้านสาขากว้างออกไปถึง 17,2000…

Back To Top