skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อันดับประเทศที่คนอยากไปเรียนมากที่สุด

10.จีน ปิดท้ายอันดับ 10 ด้วยประเทศจีน ดินแดนแห่งมังกรที่ไม่ว่าจะขยับตัวกี่ครั้งก็ทำให้โลกทั้งใบสะเทือนไปด้วย เพราะประเทศจีนในปัจจุบันนับว่าได้ก้าวเข้ามาเป็นมหาอำนาจของโลกในด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ เป็นที่รู้กันว่าประเทศจีนนั้นมีประชากรที่มหาศาลทำให้มีมหาวิทยาลัยมากมายเกิดขึ้นจึงเอื้อต่อการเรียนอย่างมาก จากข้อมูลเมื่อปี 2014 มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า3 แสนกว่าคนเดินทางมาศึกษาต่อต่างประเทศเนื่องด้วยมาตรฐานทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ และความสนใจที่มีต่อวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้ รัฐบาลจีนตระหนักถึงความสำคัญที่จะมีชาวต่างชาติมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของตน เพราะทำให้ยกระดับเศรฐกิจ…

Back To Top