skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 เรือนจำที่โหดร้ายมากที่สุดในโลก

อันดับ 10 Bang Kwang Prison เรือนจำบางขวาง ของประเทศไทย เรือนจำแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ได้รับการขนานนามเป็น ฮิลตันแห่งกรุงเทพฯ แต่สถานที่แห่งนี้ห่างไกลจากคำว่าโรงแรมริบลับ ตามที่เขาจัดอันดับบอกว่า คุกบางขวางมีการทำร้ายร่างกายนักโทษ อีกทั้งนักโทษยังต้องอยู่ในพื้นที่แคบๆแออัด…

Back To Top