skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อันดับ ความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ ที่คุณเองไม่เคยรู้มาก่อน

10. คิม จองอิล ชื่นชอบคอนยัค รายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวเกาหลีเหนือต่อปีจะอยู่ราวๆ 24,200 บาท แต่ท่านพ่อคิมของเรา บริโภคคอนยัครวมมูลค่ากว่า 19.5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่าเม็ดเงินขนาดนี้ เรียกชาวบ้านได้ทั้งตำบลเลยทีเดียว 9. ยีนส์เป็นสิ่งผิดกฏหมาย…

Back To Top